STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI na Mazowszu
 GCI w Łódzkim
 Ważne adresy
 

Gminne Centrum Informacji
w Kutnie
zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z Kutna i okolic, rolników, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych.