STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI na Mazowszu
 GCI w Łódzkim
 Ważne adresy
 
 • INFORMACJE O GCI
 • Gminne Centrum Informacji
  w Kutnie
  ul. Kościuszki 10 tel./fax: (24) 253-37-42

  Powstało staraniem władz gminnych i OSP w Kutnie, przy finansowej pomocy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca".

  Gminne Centrum Informacji w Kutnie świadczy usługi przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 22.00

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W GCI w Kutnie można skorzystać z:
  - usług biurowych - kserowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i Listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - poczty elektronicznej e-mail,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo - informacyjnej,
  - wysyłania i odbierania faksów,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy
  - wysyłania formularzy do ZUS-u

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Kutno, oraz pobliskich miejscowości, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI w Kutnie można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwienia podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województw: łódzkiego, mazowieckiego
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE